مارمولک

آشنایی با مارمولک

در جهان انواع مختلفی از مارمولک ها یافت می شوند؛ اما تفاوت زیادی بین گونه های مختلف وجود دارد. برخی از آن ها خیلی بزرگ و برخی دیگر بسیار کوچک اند. گفته می شود که مارمولک ها از بیش از 100 میلیون سال پیش بر روی زمین می زیسته اند.