ساس ها در هتل چه مشکلاتی ایجاد می کنند؟

در این مقاله داستان های ساختگی و حقایق مربوط به مشکلات ناشی از وجود ساس ها در هتل که مدیران هتل باید در مورد آن ها آگاهی داشته باشند را بررسی خواهیم نمود.

اگر شما در صنعت هتل داری فعالیت می کنید، احتمالا باید چیزهای زیادی در مورد ساس شنیده باشید. مشکل اصلی این است که تمام چیزهای رایجی که در مورد ساس گفته می شود، حقیقت ندارد.