کنه

آشنایی با حشره کنه

مطمئناً همه ما می دانیم که کنه ها به عنوان نوعی آفت، موجودات آزار دهنده ای هستند اما آیا واقعاً می دانیم که کنه چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است؟ در این مقاله با 10 واقعیت جالب درباره این موجودات مزاحم که ممکن است تاکنون به گوشتان نخورده و یا جایی نخوانده باشید آشنا خواهید شد.